Bank Connect

bc
Czy praca musi i być tak czasochłonna?

Zautomatyzowana – nie. BankConnect to unikalne narzędzie, które łączy system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz system finansowo-księgowy firmy z systemem transakcyjnym Banku BPH. Dzięki temu wymiana danych następuje on-line, a ryzyko wystąpienia błędów w trakcie operacji spada do zera.


BankConnect – Integracja on-line i real-time z systemami finansowo-księgowymi Klienta


Co przesądza o sukcesie w biznesie?
Sprawnie działająca firma wymaga szybkiego i nieograniczonego dostępu do wielu informacji. Niezbędny jest także zautomatyzowany proces ich pozyskiwania, a następnie przetwarzania. Systemy informatyczne wspomagające proces zarządzania firmą (ERP), systemy finansowo-księgowe (FK) oraz systemy bankowości internetowej i elektronicznej są podstawą pracy przedsiębiorstw, szczególnie dużych
korporacji, które realizują różnorodne rozliczenia z wieloma kontrahentami.
Czym jest BankConnect?
BankConnect to rozwiązanie dla Klientów Banku BPH oczekujących szybkiej i automatycznej wymiany informacji pomiędzy systemami ERP, finansowo- -księgowymi (FK) a systemem transakcyjnym
Banku przy minimalnym zaangażowaniu operatora systemów. BankConnect umożliwia systemom ERP/FK automatyczne nawiązywanie i autoryzowanie połączeń, wykorzystując najnowszą technologię zapewniającą najwyższy poziom poufności i wiarygodności przesyłanych informacji. Połączenie odbywa się z wykorzystaniem certyfikatu bezpieczeństwa, który zapewnia automatyczną wymianę danych między systemami ERP/FK a systemem bankowości internetowej.


bc2
Dlaczego warto korzystać z systemu BankConnect?
BankConnect stworzono w oparciu o międzynarodowy standard XML ISO20022, zgodny z Rekomendacją Zarządu Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy Klientem a Bankiem oraz Bankiem a Klientem. W ten sposób Bank BPH jako pierwszy w kraju spełnia rekomendację ZBP, gwarantując swoim Klientom przejrzystość wymiany informacji.

bc3Jakie korzyści daje posiadanie systemu BankConnect:

 

 • udostępnianie w czasie rzeczywistym pełnychinformacji o kontach bankowych i raportówCash Management,
 • redukcja czasochłonności obsługi operacyjnej i usprawnienie istniejących procesów księgowych –brak konieczności wykonywania tych samych czynności w kilku aplikacjach,
 • eliminacja pomyłek i błędów operacyjnych
  wynikających z wielokrotnego wprowadzania danych,
 • wysoki stopień przejrzystości informacji dzięki jej
  ujednoliceniu w obu systemach informatycznych,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa informacji dzięki
  procesowi uwierzytelnienia opartemu na infrastrukturze
  klucza publicznego (PKI),
 • oszczędności finansowe uzyskane w wyniku
  ograniczenia „operacyjnego” personelu księgowego,
 • zmniejszenie czasochłonności wykonywanych
  czynności, redukcja kosztów materiałów
  eksploatacyjnych.

 bc4Jakie funkcjonalności posiada system BankConnect?


Klienci, w ramach Systemu BankConnect, będą mogli mieć dostęp do następujących funkcjonalności z poziomu Systemu ERP/FK, jak i z poziomu Systemu Bankowości Internetowej BusinessNet:

 • sprawdzanie sald bieżących na wskazanychrachunkach bankowych Klienta
 • generowanie historii operacji na wskazanychrachunkach za dany okres,
 • pobieranie wyciągów bankowych,
 • pobieranie listy i raportów Cash Management

Jaką pomoc Bank oferuje współpracującym ze sobą   firmom?
Bank BPH zaopatruje współpracujące ze sobą firmy w obszerny opis Systemu BankConnect pozwalający na
dostosowanie Systemów ERP/FK do Systemu Bankowości Internetowej BusinessNet. Połączenie oparte jest na komunikacji XML w standardzie ISO20022. Bank dostarcza również Producentom ERP/FK testowe
certyfikaty, pliki odpytań i materiały niezbędne do zestawienia połączenia.


Jak aktywować system BankConnect?


W celu uruchomienia systemu BankConnect wystarczy skontaktować się z Doradcą Klienta lub Zespołem Hotline Banku BPH.

bc5


Jakie funkcjonalności posiada system BankConnect?
Klienci, w ramach Systemu BankConnect, będą mogli
mieć dostęp do następujących funkcjonalności z poziomu
Systemu ERP/FK, jak i z poziomu Systemu Bankowości
Internetowej BusinessNet:
sprawdzanie sald bieżących na wskazanych
rachunkach bankowych Klienta,
generowanie historii operacji na wskazanych
rachunkach za dany okres,
pobieranie wyciągów bankowych,
pobieranie listy i raportów Cash Management.
Jaką pomoc Bank oferuje współpracującym ze sobą
firmom?
Bank BPH zaopatruje współpracujące ze sobą firmy
w obszerny opis Systemu BankConnect pozwalający na
dostosowanie Systemów ERP/FK do Systemu Bankowości
Internetowej BusinessNet. Połączenie oparte jest
na komunikacji XML w standardzie ISO20022. Bank
dostarcza również Producentom ERP/FK testowe
certyfikaty, pliki odpytań i materiały niezbędne do
zestawienia połączenia.
Jak aktywować system BankConnect?
W celu uruchomienia systemu BankConnect wystarczy
skontaktować się z Doradcą Klienta lub Zespołem Hotline
Banku BPH.

internet business

© eBiznesOnline. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.